Geschiedenis

U+21B1.svg in het kort   U+21B2.svg visie

Jesper Hommes is zijn hele leven al veel met sport bezig geweest. Hij was altijd veel actief bezig en zoveel mogelijk naar buiten de natuur in. De natuur is namelijk ook altijd een grote interesse van Jesper geweest. Door deze aspecten te combineren met werken met mensen is buitensport de meest logische keuze geweest.

Na zijn eerste jaar op het CIOS (2002 – 2003) in Groningen kon Jesper in de vierde periode van dat jaar een module kiezen. De modules waren bedoeld om te kunnen proeven van de mogelijke grootprofielen waaruit in het tweede jaar gekozen moest worden. Module buitensport verzorgd door Hans Nijbroek was hier 1 van. Zo kwam hij in aanraking met allerlei vormen van buitensport; touwbanen knopen en klimmen/survivalrun, oriënteren, vlakwater kanoën en kajakken, vlotbouwen en varen, wandklimmen en nog meer. Deze module was gekoppeld aan een afsluitende survivalweek in Tsjechië bij Bohemian International Outdoorsports. Bij dit bedrijf heeft Jesper gedurende de daarop volgende zomer ook stage gelopen en veel gewerkt met een mobiele klimwand door heel Nederland.

stagebohemianinternationaloutdoorsports

Het tweede jaar op het CIOS (2003 – 2004) koos hij uiteraard voor het grootprofiel buitensport www.ciosbuitensport.nl waar hij lessen kreeg van Jildou Jongman. Voor de zomerstage koos Jesper voor een ander bedrijf om nog meer te kunnen leren en netwerk uit te breiden. Dit bedrijf werd Training en buitensport centrum de Voshaar in Eibergen. Onder begeleiding van Raoul Kluivers heeft Jesper gedurende de jaren bij de voshaar stage gelopen en gewerkt als instructeur en later hoofdinstructeur. Hij heeft hier veel geleerd in voornamelijk wildwaterkajakken en coördineren van grotere outdoor sportdagen en evenementen.

In het laatste jaar van het CIOS besloot Jesper zich te specialiseren in trainingsleer. Vanuit grootprofiel Buitensport onder begeleiding van Marianne Vlasveld, vanuit kleinprofiel Loop- en Conditie Trainer van Jeroen van Os en Hugo Pont en in de praktijk van Boele de Wind, de trainer van survivalrun vereniging 4-all in Boerakker. Na zijn stage als trainer bij survivalrun vereniging 4-all is Jesper training blijven geven en zelf ook steeds fanatieker gaan trainen voor de sport survivalrun.

klimmen-in-frankrijk2

Na het behalen van het CIOS diploma buitensport is Jesper ingestroomd in het tweede jaar van het HIS (voormalig ALO). Alle vakanties rondom deze opleiding bleef hij werken en zich specialiseren in de buitensport. In de herfst, winter en lente als survivaltrainer en in de zomermaanden als (hoofd)instructeur bij bedrijven als De Voshaar, B2B adventure en Crux Outdoor Education.

Jesper heeft tijdens het vierde jaar van het HIS een LIO (leraar in opleiding) stage gelopen op het CIOS in Heerenveen samen met Rik de Vries bij profiel buitensport en profiel BOS (Buurt, Onderwijs en Sport). Vervolgens heeft hij een jaar gewerkt als vakspecialist en coach voor het groot en klein profiel Buitensport. Hier gaf hij de opleidingsmodules Werken op en met touw (WOMT), Kajakken vlakwater vaardigheid A & B, Kajakken wild water vaardigheid en instructeur, oriëntatie A & B, Klimvaardigheids bewijs en klimwandbegeleider.

Op 3 februari 2010 heeft Jesper zich ingeschreven bij de kamer van koophandel als eenmanszaak. Naast zijn aanstelling op het CIOS als docent ging hij als freelance survivalrun trainer en buitensport instructeur aan het werk. Werkzaamheden die hij voorheen in dienstverband of als vrijwilliger deed. Al ondernemende ontstonden er naast steeds meer werk als freelancer steeds nieuwe ideeën en kansen welke allen terug te vinden zijn op deze website.

Samen met Wiebren Dijkstra, Nick van Aken en Rob Jansma heeft Jesper in datzelfde jaar het initiatief genomen om een survivalbaan te bouwen en een survivalvereniging te starten in de stad Groningen.

9 september 2010 is de survivalbaan officieel geopend en zijn de trainingen gestart. Jesper is als hoofdtrainer aangesteld en geeft de meeste trainingen aan de particuliere en de studenten vereniging. In dit zelfde teamverband wordt samengewerkt om survivalrun een bekendere sport te maken in het onderwijs. Survival in het Onderwijs is de organisatie waaronder Jesper samen met Wiebren, Nick en Rob survival activiteiten aanbiedt aan scholen.

menu