Survivalrun Trainer Cursussen

U+21B1.svg opleiding   U+21B2.svg klim instructeur

In samenwerking met de Survivalrun Bond Nederland (SBN) worden er verschillende cursussen gegeven. Deze cursussen zijn vormgegeven in verschillende niveaus en specialisaties met eindeisen die op 1 lijn liggen met S&B opleidingen en andere bonden die ook aangesloten zijn bij NOC NSF.

Offerte aanvragen

 

 

Basis Trainer Survivalrun (BTS)

Tijdens de BTS worden basis lesgeef vaardigheden aangeleerd en ligt het accent op didactisch handelen, instructie geven, veiligheid, reden en toepassen van een warming-up en cooling-down en de basis technieken van hardlopen en hindernissen. Na deze cursus en het succesvol behalen de proeve van bekwaamheid (PvB). Deze cursus bestaat uit 3 dagen en wordt uitgevoerd op verschillende trainingslocaties afhankelijk van de herkomst van de deelnemers. De kosten voor deze cursus exclusief PvB is €285,- per persoon. Deze cursus zal alleen doorgang vinden met een minimum van 8 deelnemers. De Survivalrun Bond Nederland (SBN) heeft een kortingsregeling voor TG’s van 50%. 

menu