Survivalrun Trainer

Terug naar Opleidingen

In samenwerking met de Survivalrun Bond Nederland (SBN) worden verschillende cursussen gegeven. Deze cursussen zijn vormgegeven in verschillende niveaus en specialisaties met eindeisen die op 1 lijn liggen met S&B opleidingen en andere bonden die ook aangesloten zijn bij NOC*NSF.

Offerte aanvragen

 

Basis Trainer Survivalrun (BTS)
Tijdens de 3-dagen durende BTS worden basis lesgeef vaardigheden aangeleerd en ligt het accent op didactisch handelen, instructie geven, veiligheid, reden en toepassen van een warming-up en cooling-down én de basistechnieken van hardlopen en hindernissen. Na het succesvol behalen van deze cursus heb je Proeve van Bekwaameid (PvB).

Kosten
Cursus excl. PvB is €285,- per persoon (gaat door bij minimaal 8 deelnemers)
De SBN heeft een kortingsregeling voor TG’s van 50%.

 

Heb je vragen over deze cursus?
Stuur een e-mail naar info@hommesoutdoor.nl.

menu