Survivalrun wedstrijd training

U+21B1.svg survivalrun jeugd   U+21B2.svg outdoor fitness

De wedstrijdtrainingen vinden plaats op maandag, woensdag en donderdag avond van 19:00 – 21:00 op en rondom de survivalbaan Zernike en op woensdagavond 19:00 – 21:00 en zaterdagmiddag 13:00 – 15:00 op survivalbaan Euroborg. Tijdens deze trainingen krijgen de deelnemers een dosering op basis van een periodiseringsplan. Deze dosering is betreft omvang vooral afhankelijk van het circuit of de beoogde wedstrijdafstand waar de deelnemers naar toe trainen. Betreft intensiteit verschilt het per individu. Na de uitleg van de training gaan de deelnemers zelfstandig aan de slag. Jesper is zelf ook een fanatieke deelnemer aan deze trainingen en traint maandag avond altijd mee.

Lid worden

 

wedstrijd

 

Periodisering

In het periodiseringsplan plannen we 3 piekmomenten per jaar jaar met in totaal 3 trainingscycli. Elke cyclus bestaat uit een algemene voorbereidingsperiode (AVP), een specifieke voorbereidingsperiode (SVP) en een wedstrijdperiode (WP). Vervolgens na een cyclus 1 of 2 weken de overgangsperiode (OP). Van de AVP naar de SVP worden de trainingen steeds specifieker en intensiever, maar minder lang.

 

Algemene Voorbereidingsperiode (AVP)

De AVP bestaat uit veel duurtrainingen. Lange trainingen waarbij er telkens op een rustig tempo wordt getraind. Alle hindernissen worden op techniek en efficiëntie uitgevoerd. Bij deze periode is het ook niet de bedoeling dat je verzuurd. Deze periode geven we daarnaast ook invulling met algemene kracht oefeningen en kracht oefeningen met eigen lichaamsgewicht om op deze manier een brede basis te leggen waarop uitgebouwd kan worden.

 

Specifieke Voorbereidingsperiode (SVP)

De SVP bestaat uit veel tempo en intervaltrainingen en ten opzichte van de AVP uit meer combinatie hindernissen met minder rust. Verzuring zal deze periode wel voorkomen na het klimmen van veel hindernissen. Met tempo lopen bereik je dat jouw lichaam beter in staat is om sneller energie te leveren. Met deze trainingen verhoog je uiteindelijk het tempo dat je lang vol kan houden in de wedstrijd. De eerste helft van de SVP zijn de looptraining en de hindernistraining nog opgesplitst. De tweede helft wordt er in combinatie getraind, waarbij er om en om een tempo gelopen wordt en een aantal hindernissen worden geklommen. In deze periode wordt er ook veel aandacht besteed aan de special tasks die bij survivalrun kunnen voorkomen zoals houthakken, kanoën/kajakken, boogschieten, lastlopen, etc..

 

Wedstrijd Periode (WP)

De WP bestaat uit zo specifiek mogelijke trainingen en afhankelijk van de wedstrijden die ieder individu loopt uit een tapering-off; een rust periode voor de beoogde wedstrijd. De trainingen zijn vaak hardloop en hinderniscombinaties in de zelfde dosering als een wedstrijd. Er wordt tijdens deze trainingen dan ook gelopen op wedstrijdtempo en de hindernissen die getraind worden komen ook vaak voor in de beoogde wedstrijd. De organisatie is vaak een sterloop; een schema afwerken waarbij loopoprachten, hindernissen en special tasks staan beschreven.

 

Overgangsperiode (OP)

De OP is een relatieve rust periode na een periodiseringscyclus. In deze periode trainen we recreatief, rustig en kort. Deze periode dient als overgang naar de volgende cyclus. Meestal duurt deze rustperiode 2 a 3 weken. In de zomer is deze periode langer.

menu